Συνέντευξη του Καθηγητή κ. Λινού στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για την εκλογή του ως Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων