Άρθρο του Καθηγητή κ. Λινού στο επιστημονικό περιοδικό The Doctor για τις εξελίξεις στη Χειρουργική

Συνέντευξη του Καθηγητή κ. Λινού στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για την εκλογή του ως Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων
15 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Καθηγητής κ. Λινός στο ηλεκτρονικό περιοδικό Healthmag για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check-up).
26 Ιανουαρίου 2016

The Doctor, 29.12.2015

Το επιστημονικό περιοδικό The Doctor φιλοξενεί στο 20ο τεύχος, άρθρο του Καθηγητή Δημήτριου Λινού αναφορικά με τις επιστημονικές εξελίξεις στη χειρουργική.

Ο κ. Λινός πραγματοποιεί μία επισταμένη περιγραφή και ανάλυση των τεχνικών που αναπτύχθηκαν στη χειρουργική τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Από τη λαπαροσκοπική χειρουργική, στις τεχνικές NOTES, SILS, μέχρι τη ρομποτική και τη Virtual Reality στη χειρουργική, ο Καθηγητής παραθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνικών, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους και καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους.

https://www.thedoctor.com.gr/?s=%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3