Δημήτρης Λινός,

M.D., FACS


Ημερομηνία Γεννήσεως:
17 Ιουνίου, 1951
Υπηκοότητα:
Ελληνική
Τόπος Γεννήσεως:
Αθήνα
Οικογ. Κατάσταση:
Έγγαμος, πατέρας 5 παιδιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τρέχουσες Θέσεις
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Διευθυντής Χειρουργικής Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων
Consultant in Surgery, Massachusetts General Hospital, ΗΠΑ
Lecturer of Surgery, Harvard University, Boston, ΗΠΑ

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Καθηγητής Χειρουργικής & Διευθυντής Ε' Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006-2018
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984 - 2006
Assistant Professor Χειρουργικής, Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, ΗΠΑ, 1981 – 1984
Υφηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1983
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978

Εκπαίδευση
Διπλωματούχος American Boards of Surgery (certified, 1981)
Resident & Chief Resident Associate in Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ΗΠΑ, 1976 – 1981
Clinical & Research Fellow in Surgery, M.G.H./ Harvard University, Boston, ΗΠΑ, 1975 – 1976
Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, (Άριστα), 1975

Διακρίσεις
Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (International Association of Endocrine Surgeons)
Governor, American College of Surgeons – Greek Chapter
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής (International Society of Surgery)
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (European Society of Endocrine Surgeons)
Faculty Post-Graduate Courses, International Association of Endocrine Surgeons
Μέλος του Μόνιμου Συμβουλίου της Global Alliance for Surgical, Obstetric, Trauma & Anesthesia care
Μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών JAMA Surgery & SURGERY
Μέλος και Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής στα Περιοδικά (World Journal of Endocrine Surgery, World Journal of Surgery, Surgery, Surgical Endoscopy)
Πρόεδρος, American College of Surgeons – Greek Chapter
Πρόεδρος, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρινικών Αδένων
Πρόεδρος Επιτροπής Scholar Selection Subcommittee American College of American Surgeon
Oliver Cope προσκεκλημένος Καθηγητής στο Massachusetts General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard

Κλινικό Ενδιαφέρον
Ενδοκρινική Χειρουργική (Θυρεοειδής, Παραθυρεοειδής, Επινεφρίδια)
Γενική Χειρουργική
Χειρουργική Ογκολογία
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Χειρουργική του Μαστού

Βιβλία
1. Linos DA, Chung WY (Eds). Minimally Invasive Thyroidectomy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2012
2. Linos DA, van Heerden JA (Eds). Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2005
3. Λαπαροσκοπική Γενική Χειρουργική Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1992
4. Ενδοκρινολογική Χειρουργική Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1984
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Linos DA. Adrenal Incidentaloma
Chapter 84, pp 997-1010 OH Clark, QY Duh, E Kebebew, GE Gosnell, WT Shen, (Editors) Textbook of Endocrine Surgery, 3rd Edition, 2015

2. Linos DA. Minimally Invasive Thyroid Surgery
Chapter 56, pp 531-537 Frezza E, Gagner M (Editors) International Principles of Laparoscopic Surgery. Cinemed, Canada 2010

3. Linos DA. Incidentaloma
Chapter 31, pp 415-426 Hubbard GHJ, Inabnet WB, Lo CY (Editors) Endocrine Surgery: Principles and Practice. Springer, 2009

4. O’Higgins N, Linos DA, Blichert-Toft M, Cataliotti L, de Wolf C, Rochard F, Rut-gers EJ, Roberts P, Mattheiem W, da Silva MA, Holmberg L, Schulz KD, Smola MG, Mansel RE.
European Guidelines for Quality Assurance in the Surgical Management of Mammographically Detected Lesions Chapter 7a, pp 315 –320 N Perry, M Broeders, C de Wolf, S Tφrnberg, R Holland, L von Karda (Editors) European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. 4th Edition. Office for Official Publications of the European Communities, Luxem-bourg, 2006

5. Linos DA. Clinically Inapparent Adrenal Mass (Incidentaloma or Adrenaloma)
Chapter 67, pp 586 – 594. OH. Clark, QY. Duh, E. Kebebew (eds). Textbook of Endocrine Surgery. 2nd edition. Elsevier Saunders, USA, 2005

6. Linos DA., Tsakayannis DE. Metastatic Adrenocortical Carcinoma.
Chapter 15, pp 151-158 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Di-agnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2005

7. Linos DA. Clinically Inapparent Adrenal Masses.
Chapter 24, pp 241- 250 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Edi-tions, Germany, 2005

8. Linos DA. Open Left Anterior Adrenalectomy.
Chapter 29, pp 299- 302 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Edi-tions, Germany, 2005

9. Linos DA. Open Right Anterior Adrenalectomy.
Chapter 30, pp 303- 308 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Edi-tions, Germany, 2005

10. Linos DA. Open Posterior Adrenalectomy.
Chapter 31, pp 309- 312 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Edi-tions, Germany, 2005

11. Linos DA. Right Anterior Laparoscopic Adrenalectomy.
Chapter 32, pp 313- 320 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Di-agnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2005

12. Linos DA. Left Anterior Laparoscopic Adrenalectomy.
Chapter 33, pp 321- 324 DA Linos, JA van Heerden (Editors) Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Edi-tions, Germany, 2005

13. Linos DA. Laparoscopic Right Adrenalectomy
Operative Techniques in General Surgery. Jon van Heerden, David Farley(eds). W.B. Saunders Co USA. 4(4): 304-308, 2002

14. Linos DA. Adrenal Incidentaloma
Chapter 60, p. 475-482. O Clark, QY Duh (Editors) Textbook of Endocrine Sur-gery. W.B. Saunders Co USA, 1997

15. Linos DA. Enfermedad de Cushing Recurrente
Seccion I, pp. 13-15. MF Herrera, IL Garber, JR Rodrigo, MC Fernadez (Editors) Endocrinologia Controversias Medico-Quirurgicas. Mc Graw-Hill, Mexico, 1996

16. Linos DA. Surgical Approach to the Adrenal Gland
Chapter 50, pp. 349-355. JA van Heerden (Editor) Common Problems in Endocrine Surgery. Recommendation of the Experts. Year Book Medical Publishers, 1989
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Λινός ΔΑ . Νευροενδοκρινικοί Όγκοι Γαστρεντερικού Συστήματος
Κ. Παπαβασιλείου: Ογκολογία
Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, Αθήνα, 1991

2. Λινός ΔΑ . Όγκοι Επινεφριδίου Κ. Παπαβασιλείου: Ογκολογία
Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, Αθήνα, 1991

3. Λινός ΔΑ. Χειρουργική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας
Γ. Παπαδημητρίου & Γ. Ανδρουλάκης: Αρχές Γενικής Χειρουργικής
Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, σελ . 767-770, Αθήνα, 1989

4. Λινός ΔΑ. Παθήσεις των Επινεφριδίων
Γ. Παπαδημητρίου & Γ. Ανδρουλάκης: Αρχές Γενικής Χειρουργικής
Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, σελ .803-823, Αθήνα, 1989

5. Λινός ΔΑ. Επιπλοκές Χειρουργικής Επινεφριδίων
Ι. Παπαδημητρίου: Επιπλοκές Χειρουργικής
Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, σελ. 485-494, Αθήνα, 1986
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Mourelatou R, Kostopoulou E, Rojas-Gil A, Kehagias I, Linos D, Kalfarentzos F, Spiliotis B.
Decreased adipocyte Glucose transporter 4 and Aquaglyceroporin 7 in morbid obesity may lead to metabolic dysfunction
Obesity Research & Clinical Practice, in press

2. Kiriakopoulos A, Linos D.
Thyroid paraganglioma: a case series of a rare head and neck tumor. Journal of Surgical Case Reports 4;2018(8):rjy184, 2018

3. Xiang D, Linos D.
Supporting the patient through supporting the surgeon involved in an adverse event and/or a medical litigation.
Surgery 164(2):176-177, 2018

4. Kiriakopoulos A, Petralias A, Linos D.
Classic Primary Hyperparathyroidism Versus Normocalcemic and Normohormonal Variants: Do They Really Differ?
World Journal of Surgery 42(4):992-997, 2018

5. Linos D
Ο ΒΙΟΣ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΥΕΤΑΙ
World JournalofSurgery42:317-320, 2018

6. Haider A., Scott JW., Linos D., et al
Erratum to: Development of a Unifying Target and Consensus Indicators for Global Surgical Systems Strengthening: Proposed by the Global Alliance for Surgery, Obstetric, Trauma, and Anaesthesia Care (The G4 Alliance)
World Journal of Surgery, 41(10):2423-2425, 2017

7. Haider A., Scott J.W., Gause C.D., Linos D., et al
Development of a Unifying Target and Consensus Indicators for Global Surgical Systems Strengthening: Proposed by the Global Alliance for Surgery, Obstetric, Trauma, and Anaesthesia Care (The G4 Alliance).
World Journal of Surgery, 41(10):2426-2434, 2017

8. Kiriakopoulos A., Linos D.
Multifocal versus Solitary Papillary Thyroid Carcinoma: Reply.
World Journal of Surgery 41(1):336, 2017

9. Moris D., Felekouras E., Linos D.
Global Surgery Initiative in Greece: More than an Essential Initiative.
Lancet 388(10048):957, 2016

10. Kiriakopoulos A., Petralias A., Linos D.
Multifocal versus Solitary Papillary Thyroid Carcinoma
World Journal of Surgery 40(9):2139-43, 2016

11. Malik R., Linos D.
Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery: A Systematic Review
World Journal of Surgery, 40(8):2051-8, 2016

12. Moris D, Linos D.
The “Ultimate Jazz”: Finding the Silver Lining Among Clinical Experience, Guidelines, and Legislation.
Annals of Surgery [Epub ahead of print], Jun 2016

13. Linos D.
Minimally Invasive Non-Endoscopic Thyroidectomy: A Very High in the Neck Thyroidectomy Incision
World Journal of Endocrine Surgery 7(2):51-52, 2015

14. Riza E, Linos A., Petralias A, de Martins L, Linos D.,
The effects of Greek herbal tea consumption on thyrod cancer: a case-control study
Eur J Public Health 25(6):1001-5, 2015

15. Kiriakopoulos A, Petralias A., Linos D.,
Posterior Retroperitoneoscopic vs Laparoscopic Adrenalectomy in sporadic and Men IIA Pheochromocytomas
Surgical Endoscopy 29(8):2164-70, 2015

16. Kalyvas AV, Linos D., Moris D.,
Concerns about evaluating the effect of noise in the operating room.
J Am Coll Surg. 219(5):1097-8, 2014

17. Kyriakopoulos A., Petralias A, Linos D.,
Posterior retroperitoneoscopic versus laparoscopic adrenalectomy in sporadic and MENIIA pheochromocytomas.
Surgical Endoscopy PMID:25303922, 2014

18. Linos DA, Petralias A.
Commentary on: A Prospective Comparison of patient Body Image after Robotic Thyroidectomy and Conventional Open Thyroidectomy in patients with papillary Thyroid carcinoma
Surgery 156: 126-7, 2014

19. Linos D., Kiriakopoulos A., I.Spyridis, Petralias A.
Less is More: Minimally Invasive Non Endoscopic Thyroidectomy
JAMA Surgery, Doi: 10.1001/jamasurg.2013.2263, 2013

20. Linos D., Kiriakopoulos A, Petralias A.
Patient Attitudes toward Transaxillary Robot-assisted thyroidectomy
World Journal of Surgery, 37(8): 1959-1965, 2013

21. Moris D., Linos D
Music meets surgery: two sides to the art of «healing »
Surgical Endoscopy, 27(3):719-723, 2013

22. Linos D, Economopoulos K, Kiriakopoulos A, Linos E, Petralias A
Scar perceptions after thyroid and parathyroid surgery: comparison of minimal and conventional approaches
Surgery, 153(3): 400-407, 2013

23. Economopoulos K, Linos D
General SurgeryResidency and International MedicalGraduates: A perspective fromGreece, (Letter to the Editor)
Surgery, 151(4):633, 2012

24. Kiriakopoulos A., Linos D.
Gasless transaxillary robotic vs Endoscopic Thyroidectomy: exploring the frontiers of scarless thyroidectomy through a preliminary comparison study,
Surgical Endoscopy Oct;26(10):2797-801, 2012

25. Economopoulos K, Athanasios Petralias, Eleni Linos, Linos D
Psychometric Evaluation of Patient Scar Assessment Questionnaire Following Thyroid and Parathyroid Surgery
Thyroid, 22(2): 145-150, 2012

26. Kiriakopoulos A, Economopoulos K, Poulios E, Linos D
Impact of Posterior Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in a tertiary care center: a paradigm shift.
Surgical Endoscopy, 25(11): 3584-9,2011

27. Linos D.
Minimally Invasive Thyroidectomy: a comprehensive appraisal of existing techniques.
Surgery 150(1): 17-24, 2011

28. Lekka S, Kousta E, Anyfandakis K, Dolianiti M, Vakaki M, Linos, D, Chrousos G, Papathanasiou A
Primary pigmented nodular adrenocortical disease: a case report in a 7-year-old girl.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism 24(3-4): 197-202, 2011

29. Kyriakopoulos A, Papaioannou D, Tsakayannis D, Linos D.
Adrenal Cortical oncocytoma mimicking pheochromocytoma
Hormones (Athens) 10 (1), 2011

30. Linos D, Tsirlis T, Kapralou A, Kiriakopoulos A, Tsakayannis D., Papaioannou D.
Adrenal Ganglioneuromas: Incidentalomas with misleading clinical and imaging features
Surgery 149(1): 99-105, 2011

31. Kiriakopoulos A, Linos D.
Accuracy and Role of Surgeon-performed Intraoperative Ultrasound in Minimally Invasive Open Parathyroidectomy.
World Journal of Endocrine Surgery; September-December; 1(1): 23-26, 2009

32. Chen B, Kiriakopoulos A, Tsakayiannis D, Wachel MS, Linos D, Frezza EE, Reinforcement does not necessarily reduce the rate of staple line leaks after sleeve gastrectomy. A review of the literature and clinical experiences.
Obes.Surg. 19(2): 166-172, 2009

33. Kiriakopoulos A, Varounis C, Tsakayannis D, Linos D.
Laparoscopic sleeve gastrectomy in morbidly obese patients. Technique and short term results.
Hormones (Athens). 8 (2): 13-14, 2009

34. Riza E, Remoundos D, Bakali E, Karadedou-Zafiriadou E, Linos D, Linos A.
Anthropometric characteristics and mammographic parenchymal patterns in post-menopausal women: a population-based study in Northern Greece.
Cancer Causes Control; 20:181-191, 2009

35. Bethanis S, Koutsodontis G, Palouka T, Avgoustis C, Yannoukakos D, Bei T, Papadopoulos S, Linos DA, Tsagarakis S.
A newly detected mutation of the RET protooncogene in exon 8 as a cause of multiple endocrine neoplasia type 2A
Hormones, Apr-Jun; 6(2): 152-6, 2007

36. Linos D.
Private practice in Greece:better but not great (Editorial)
Contemporary Surgery. December; 63: 597-598, 2007

37. Kiriakopoulos A, Tsakayannis D, Linos D.
Laparoscopic management of complicated appendicitis.
J SocLaparoendoscopicSurg. Oct-Dec;10(4):453-6, 2006

38. Kiriakopoulos A, Tsakayanis D, Linos D.
Bilateral laparoscopic transperitoneal adrenalectomy in three children. J LaparoendoscAdvSurg Tech A. Oct;16(5):534-9, 2006

39. Kiriakopoulos A.C, Tsakayannis D.E., Linos D.A
Surgical management of adrenal myelolipoma: a series of 10 patients and review of the literature.
Minerva Chir. Jun; 61(3): 241-246, 2006

40. Riza E., dos Santos Silva I., De Stavola B., Perry N., Karaderou-Zafeiriadou E., Linos D., Remoundos D.D., Linos A.
Correlates of high-density mammographic parenchymal patterns by menopausal status in a rural population in Northern Greece.
Eur J Cancer 41(4): 590-600, 2005

41. Kiriakopoulos C.A., Tsakayannis D.E., Linos D.A.
Laparoscopic Management of a Ruptured Giant Epidermoid Splenic Cyst.
J SocLaparoendoscopicSurg 9: 349 –351, 2005

42. Linos DA, Kiriakopoulos AC., Tsakayiannis DE., Theodoridou M., Chrousos G.
Laparoscopic Excision of Bilateral Primary Adrenal Leiomyosarcomas in a 14-Year old girl with the Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Surgery 136(5): 1098-1100, 2004

43. Kiriakopoulos A, Tsakayannis DE, Linos DA et al.
Use of a Diathermy System in Thyroid Surgery.
Archives of Surgery 139:997 – 1000, 2004

44. Kiriakopoulos A, Tsakayiannis DE, Polychronopoulos J, Linos DA.
A Case Report of Biliary Dyskinesia and review of the Literature.
Chirurgia, 17: 55-7, 2004

45. Tsakayannis DE, Kiriakopoulos AC, Linos DA.
Elective neurectomy during open, “tension free” inguinal hernia repair.
Hernia. 8: 67-69, 2004

46. Linos DA.
Adrenal Incidentaloma (Adrenaloma)
HORMONES, 2(1): 12-23, 2003

47. Markaki I., Linos D., Linos A.
The influence of dietary patterns on the development of thyroid cancer.
Eur J Cancer, 39(13) : 1912-9,2003

48. Malamitsi J., Kosmidis PA, Papadopoulos S., Petounis A., Linos DA
Contribution of an Anti-CEA Fab’ scan in the detection of medullary thyroid cancer.
ClinNucl Med 6:447-8, Jun 2002

49. Bosetti C. Negri E. Kolonel L. Ron E. Franceschi S. Preston-Martin S. McTiernan A. Dal Maso L. Mark SD. Mabuchi K. Land C. Jin F. Wingren G. Galanti MR. Hallquist A. Glattre E. Lund E. Levi F. Linos D. La Vecchia C.
A pooled analysis of case-control studies of thyroid cancer. VII. Cruciferous and other vegetables.
CancerCauses&Control, 13(8): 765-75,2002

50. Riza E. dos Santos Silva I. De Stavola B. Bradlow HL. Sepkovic DW. Linos D. Linos A.
Urinary estrogen metabolites and mammographic parenchymal patterns in postmenopausal women.
Cancer Epidem, Biomarkers & Prevention, 10(6): 627-34, 2001

51. Bosetti C. Kolonel L. Negri E. Ron E. Franceschi S. Dal Maso L. Galanti MR. Mark SD. Preston-Martin S. McTiernan A. Land C. Jin F. Wingren G. Hallquist A. Glattre E. Lund E. Levi F. Linos D. La Vecchia C.
A pooled analysis of case-control studies of thyroid cancer. VI. Fish and shellfish consumption.
Cancer Causes & Control,12(4): 375-82, 2001

52. Linos DA.
Management approaches to adrenal incidentalomas (adrenalomas) A view from Athens, Greece.
EndocrinMetabClin, 29(1):141-157, 2000

53. Dal Maso L. La Vecchia C. Franceschi S. Preston-Martin S. Ron E. Levi F. Mack W. Mark SD. McTiernan A. Kolonel L. Mabuchi K. Jin F. Wingren G. Galanti MR. Hallquist A. Glattre E. Lund E. Linos D. Negri E.
A pooled analysis of thyroid cancer studies. V. Anthropometric factors.
Cancer Causes & Control. 11(2):137-44, 2000

54. Linos DA, Nestoridis E.
Laparoscopic Removal of an Ingested Foreign Body and Repair of Colonic Perforation
GastrointestEndosc, 52(3) :424-6, 2000

55. Carvounis E, Paphitis A, Kairi E, Linos D, Gennatas C.
Uncommon non-functioning adrenal tumors and tumor-like lesions.
Journal of BUON 4: 87 –88, 1999

56. La Vecchia C, Ron E, Franceschi S, Del Maso L, Mark S, Chatenoud L, Braga C, Linos DA, Preston-Martin S, McTiernam A, Kolonel L, Mabuchi K, Yin F, Wingren G, Galanti R, Hallquist H, Lund E, Levi F and Negri E
A Pooled Analysis of Case-Control Studies of Thyroid Cancer – IV Benign Thyroid Diseases
Cancer Causes Control, 10(6): 583-95, 1999

57. Avlonitis VSC, Linos DA.
Primary Hepatic Lymphoma: A Review
EurJSurg, 165(8): 725-9, 1999

58. Linos DA.
Adrenal Tumors and Pregnancy (Invited Commentary)
World J Surg, 23:186, 1999

59. Linos DA, Peppas G, Stylopoulos N.
Laparoscopy in the Context of Lower Abdominal Pain in Women
J LaparoendoscAdvSurg Tech, 9(1): 39-43, 1999

60. La Vecchia C, Ron E, Franceschi S, Dal Maso L, Mark SD, Chatenoud L, Braga C, Preston-Martin S, Mc Tiernam A, Kolonel L, Mabuchi K, Yin F, Wingren G, Galanti MR, Hallquist H, Lund E, Levi F, Linos DA and Negri E.
A Pooled Analysis of Case-Control Studies of Thyroid Cancer – III Oral Contraceptives, Menopausal Replacement Therapy and Other Female Hormones
Cancer Causes Control, 10(2): 157-166, 1999

61. Negri E, Dal Maso L, Ron E, La Vecchia C, Mark SD, Preston-Martin S, McTiernam A, Kolonel L, Yoshimoto Y, Yin F, Wingren G, Galanti R, Hardell L, Glattre E, Kleinerman R, Lund E, Levi F, Linos DA, Braga C and Franceschi S.
A Pooled Analysis of Case-Control Studies of Thyroid Cancer – IΙ Menstrual and Reproductive Factors
Cancer Causes Control, 10(2): 143-55, 1999

62. Negri E, Ron E, Franceschi S, Dal Maso L, Mark SD, Preston-Martin S, McTiernan A, Kolonel L, Kleinerman R, Land C, Yin F, Wingren G, Galanti R, Hallquist A, Glattre E, Lund E, Levi F, Linos DA, Braga C and La Vecchia C.
A Pooled Analysis of Case-Control Studies of Thyroid Cancer – I Methods
Cancer Causes Control, 10(2): 131-42, 1999

63. Linos DA, Avlonitis VSC, Iliadis K.
Laparoscopic Resection of Solitary Adrenal Metastasis from Lung Carcinoma: A Case Report
J SocLaparoendoscopicSurg, 2: 291-293, 1998

64. Karga HJ, Karayianni M, Linos DA, Tseleni SC, Karaiskos KD and Papapetrou PD.
Germ Line Mutation Analysis in Families with Multiple Endocrine Neoplasia type 2A or Familial Medullary Thyroid Carcinoma.
Eur J Endocrin, 139 : 410-415, 1998

65. Linos DA.
2-Methoxyisobutylisonitrile Probe during Parathyroid Surgery: Tool or Gadget? (Invited Commentary)
World J Surg 22: 507-512, 1998

66. O’Higgins N, Linos DA, BlichertToft M, Cataliotti L, de Wolf C, Rochard F, Rutgers EJ, Roberts P, Mattheiem W, da Silva MA, Holmberg L, Schulz KD, Smola MG, Mansel RE.
European Guidelines for Quality Assurance in the Surgical Management of Mammographically Detected Lesions.
Ann ChirGynaecol 87: 110-112, 1998

67. O’Higgins N, Linos DA, Blichert-Toft M, Cataliotti L, de Wolf C, Rochard F, Rutgers EJ, Roberts P, Mattheiem W, da Silva MA, Holmberg L, Schulz KD, Smola MG, Mansel RE.
European Guidelines for Quality Assurance in the Surgical Management of Mammographically Detected Lesions
Eur J SurgOncol 24 : 96-98, 1998

68. Linos DA, Stylopoulos N.
How Accurate is Computed Tomography in Predicting the Real Size of Adrenal Tumors? A Retrospective Study
Arch Surg 132: 740-743, 1997

69. Linos DA, Karakitsos D and Papadimitriou J.
Should the Primary Treatment of Hyperthyroidismbe Surgical?
Eur J Surg 163 : 651-657, 1997

70. Linos DA, Mitropoulos F, Patoulis J, Psomas M, Parasyris V.
Laparoscopic Removal of Urachal Sinus
J LaparoendoscAdvSurg Tech 7: 135-138, 1997

71. Friga V, Linos A, Linos DA.
Is Aluminum Toxicity Responsible for Uremic Pruritus in Chronic Hemodialysis Patients?
Nephron 75 : 48-53, 1997

72. Linos DA, Stylopoulos N, Boukis M, Souvatzoglou A, Raptis S, Papadimitriou J.
Anterior, Posterior or Laparoscopic Approach for the Management of Adrenal Diseases?
Am J Surg 173(2): 120-125, 1997

73. Linos DA.
Parathyroid Incidentalomas in Normocalcemic Patients during Thyroid Surgery, (Invited Commentary)
World J Surg 20: 830-834, 1996

74. Linos DA, Stylopoulos N, Raptis SA.
Adrenaloma: A Call for More Aggressive Management
World J Surg 20(7): 788-793, 1996

75. Linos DA, Papademetriou J, Androulakis G.
Pancreaticoduodenectomy without Pancreaticojejunostomy
Int Surg 76 : 183-184, 1991

76. Linos DA.
Splenic Abscess (Invited Commentary)
World J Surg 14: 513-517, 1990

77. Maram ES, Linos DA, Thistle JL, Linos A, O’Fallon WM, Kurland LT.
The Incidence of Cholelithiasis and Cholecystitis in Rochester, Minn, 1950 through 1969
Arch Intern Med 150: 1833-1836, 1990

78. Linos DA.
Adrenaloma: A Better Term than Incidentaloma(Letter to the Editor)
Surgery 105: 456, 1989

79. Linos A, Linos DA, Vgotza N, Souvatzoglou A and Koutras DA.
Does Coffee Consumption Protect Against Thyroid Disease?
Acta ChirScand 155 : 317-320, 1989

80. Linos DA, Schoretsanitis G and Carvounis E.
Parathyroid Cysts of the Neck and Mediastinum
Acta ChirScand 155 : 211-216, 1989

81. Linos AD, Daras V, Linos DA, Kekis V, Tsoukas MM and Golematis V.
Dietary and Other Risk Factors in the Etiology of Cholelithiasis. A Case Control Study
HPB Surg 1: 221-227, 1989

82. Musio F, Linos DA.
Echinococcal Disease in an Extended Family and Review of the Literature
Arch Surg 124: 741-744, 1989

83. Linos DA.
Diazoxide in the Management of Patients with Insulinoma(Invited Commentary)
World J Surg 10: 591-592, 1986

84. Linos DA, Vassilopoulos PP, Papadimitriou J, Tountas K.
The Surgical Management of AdrenalCortical Carcinoma
IntSurg 71: 104-106, 1986

85. Linos DA, Ziroyannis PN.
Secondary Hyperparathyroidism and Thyroid Cancer
Int Surg 70 : 263-264, 1985

86. CASS Principal Investigators and their Associates (Linos DA)
Coronary Artery Surgery Study (CASS): A Randomized Trial of Coronary Artery Bypass Surgery. Compatibility of Entry Characteristics and Survival in Randomized Patients andNonrandomized Patients Meeting Randomization Criteria
J Am CollCardiol 3: 114-128, 1984

87. CASS Principal Investigators and their Associates (Linos DA)
Myocardial Infarction and Mortality in the Coronary Artery Surgery Study (CASS) Randomized Trial
N Engl J Med 310: 750-758, 1984

88. CASS Principal Investigators and their Associates (Linos DA)
Coronary Artery Surgery Study (CASS): A Randomized Trial of Coronary Artery Bypass Surgery. Quality of Life in Patients Randomly Assigned to Treatment Groups
Circulation 68: 951-960, 1983

89. CASS Principal Investigators and their Associates (Linos DA)
Coronary Artery Surgery Study (CASS): A Randomized Trial of Coronary Artery Bypass Surgery. Survival Data
Circulation 68: 939-950, 1983

90. Linos DA, Nagorney DM, McIlrath DC.
Splenic Abscess – The Importance of Early Diagnosis
Mayo Clin Proc 58: 261-264, 1983

91. Linos DA, King MR, Mucha PJR and Farnell MB.
Blunt Pancreatic Trauma
Minn Med 66: 153-160, 1983

92. Linos DA, Adson MA.
Gallstone Pancreatitis
IntSurg 68: 153-156, 1983

93. Linos DA and Mucha PJR.
A Simplified Technique for the Placement of Permanent Central Venous Catheters
SurgGynecolObstet 154: 248-250, 1982

94. Linos DA, van Heerden JA, Edis AJ.
Primary Hyperparathyroidism and Nonmedullary Thyroid Cancer
Am J Surg 143: 301-303, 1982

95. Linos DA, O’Fallon WM, Thistle JL and Kurland LT.
Cholelithiasis and Carcinoma of the Colon
Cancer 50: 1015-1019, 1982

96. Linos DA, van Heerden JA.
Abdominal Pain, Gallstones and Hyperamylasemia- A Clinical Dilemma
Minn Med 64: 401-403, 1981

97. Linos DA, Beard CM, O’Fallon WM, Beart RW, Dockerty MB, Kurland LT.
Cholecystectomy and Carcinoma of the Colon
CurrSurg 38: 391-393, 1981

98. CASS Principal Investigators and their Associates (Linos DA)
National Heart, Lung and Blood Institute Coronary Artery Surgery Study (CASS). A Multicenter Comparison of the Effects of Randomised Medical and Surgical Treatment of Mildly Symptomatic Patients with Coronary Artery Disease and a Registry of Consecutive Patients Undergoing Coronary Angiography
Circulation 63:I 1-81, 1981

99. Linos DA, McIlrath DC, Gray JE.
Radiation in the Operating Room (Letter to the Editor)
Arch Surg 116: 1099-1100, 1981

100. Linos DA, Beard CM, O’Fallon WM, Dockerty MB, Beart RW, Kurland LT.
Cholecystectomy and Carcinoma of the Colon
The Lancet 318 (8243): 379-381, 1981

101. Linos DA, Dozois RR, Dahlin DC, Bartholomew LG.
Does Peutz-Jeghers Syndrome Predispose to Gastrointestinal Malignancy? A Later Look
ArchSurg 116(9): 1182-1184, 1981

102. Linos DA, Gray JE, McIlrath DC.
Radiation Hazard to Operating Room Personnel During Operative Cholangiography
ArchSurg 115: 1431-1433, 1980

103. Edis AJ, Linos DA and Kao PC.
Parathyroid Autotransplantation at the Time of Reoperation for Persistent Hyperparathyroidism
Surgery 88: 588-593, 1980

104. Linos DA, Mucha PJR, van Heerden JA.
Subclavian Vein: A Golden Route
Mayo Clin Proc 55: 315-321, 1980

105. Pairolero PC and Linos DA.
Complications Associatedwith Covering the Bronchial Stump with Pleura
J ThoracCardiovSurg 79: 453-455, 1980

106. Linos DA, van Heerden JA, Abboud CF, Edis AJ.
Primary Hyperparathyroidismand Peptic Ulcer Disease
Arch Surg 113: 384-386, 1978
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Πούλιος Ε., Κυριακόπουλος Α., Λινός Δ.
Multiple Endocrine Neoplasia Type 2: Surgical Management
Ελληνική Χειρουργική, 85(1): 28 – 33, 2013

2. Πούλιος Ε. Λινός Δ.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή τους στη χειρουργική του θυρεοειδούς
Αδένα, Ιατρική, 100(3):180-188, 2011

3. Πούλιος Ε. Λινός Δ.
Θυρεοειδεκτομή χωρίς ουλή στον τράχηλο
Ιατρική, 97(3):216-223, 2010

4. Λινός Δ.
Καρκίνος του φλοιού του επινεφριδίου
BioHealth, 29:8-11, 2008

5. Λινός Δ.
NOTES. Το μέλλον της χειρουργικής. (editorial)
Ιατρική, 92(2):111-114, 2007

6. Δ. Κορκολής, Κυριακόπουλος Α, Τσακαγιάννης Δ.Ε, Λινός Δ.Α.
Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Κυστών του Σπληνος
Ελληνική Χειρουργική, 77(1): 480 – 485, 2005

7. Κυριακόπουλος Α, Τσακαγιάννης Δ.Ε, Λινός Δ.Α.
ΛαπαροσκοπικήΕπινεφριδεκτομή στη Παιδική Ηλικία
Ελληνική Χειρουργική, 76(6): 432 – 438, 2004

8. Λινός ΔΑ, Ζώη Χ.
Αντιμετώπιση των Κλινικά «Σιωπηλών» Όγκων του Επινεφριδίου (Επινεφριδίωμα/Τυχαίωμα)
Ιατρική, 85(1-2): 36-47, 2004

9. Λινός ΔΑ, Νεστορίδη Ε.
Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Ινσουλινώματος
Ιατρική 72: 154-165, 1997

10. Λινός ΔΑ, Πατούλης Ι, Παρασύρης Β, Σταγάκη Μ.
Κύστη Ουραχού: Μια Όχι Ασυνήθιστη Πάθηση
Ελληνική Χειρουργική 67: 478-483, 1995

11. Μητρόπουλος Φ, Λινός ΔΑ.
Καρκίνος Μαστού στους Άνδρες
Ιατρική 68: 583-590, 1995

12. Λινός ΔΑ, Χατζούδης Γ.
Προεγχειρητική Εντόπιση Παραθυρεοειδών. Αναγκαιότητα ή Περιττές Δαπάνες;
Ελληνική Χειρουργική 67: 41-46, 1995

13. Λινός ΔΑ, Μητρόπουλος Φ, Πατούλης Ι. Παρασύρης Β.
Λαπαροσκοπικώς Υποβοηθούμενη Κολεκτομή
Ελληνική Χειρουργική 67: 201-205, 1995

14. Λινός ΔΑ, Στυλόπουλος Ν, Παρασύρης Β.
Η οπίσθια Προσπέλαση στη Χειρουργική των Επινεφριδίων
Ελληνική Χειρουργική 67: 156-161, 1995

15. Λινός ΔΑ, Παρασύρης Β, Μητρόπουλος Φ.
ΛαπαροσκοπικήΕπινεφριδεκτομή: Παρουσίαση της Πρώτης Ελληνικής Περίπτωσης και Περιγραφή της Τεχνικής
Ελληνική Χειρουργική 66: 145-147, 1994

16. Αυγερινός Κ, Λινός ΔΑ.
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση της Κακοήθους Παχυσαρκίας
Ελληνική Χειρουργική 65: 23-34, 1993

17. Λινός ΔΑ, Αλευράς Π.
Λαπαροσκοπική Γενική Χειρουργική
Ελληνική Χειρουργική 63: 403-404, 1991

18. Linos DA.
Is Goiter a Risk Factor for Thyroid Malignancy?
Ελληνική Χειρουργική 62: 313-316, 1990

19. Λινός ΔΑ, Παπαγιάννης Α, Σπυρόπουλος Χ, Σχορετσανίτης Γ, Ραζής Δ, Γεννατάς Κ.
Μόνιμοι Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες Broviac-Hickman και Εμφυτεύσιμα Συστήματα
Ελληνική Χειρουργική 62: 434-437, 1990

20. Λινός ΔΑ.
Τι Νεότερο στην Ενδοκρινική Χειρουργική
Ελληνική Χειρουργική 60: 651-652, 1988

21. Λινός ΔΑ, Αγραφιώτη Α.
Υποτροφίες για Φοιτητές της Ιατρικής και Γιατρούς
Ιατρική 51: 617-619, 1987

22. Λινός ΔΑ.
Ο Χειρουργός και η Παρακέντηση-Βιοψία του Θυρεοειδούς με Λεπτή Βελόνη
Ελληνική Χειρουργική 59: 297-302, 1987

23. Σχορετσανίτης Γ, Λινός Δ, Φωκά Ι.
Αμφοτερόπλευρος Επινεφριδεκτομή και Αυτομεταμόσχευση Επινεφριδίων σε Σύνδρομο Cushing
Ελληνική Χειρουργική 59: 73-78, 1987

24. Λινός ΔΑ.
Περισσότερα για τον Θυρεοειδή
Ιατρική 51: 323-324, 1987

25. Λινός ΔΑ.
Ενισχυμένη Κάθετη Γαστροπλαστική για Κακοήθη Παχυσαρκία: Επ΄ Ευκαιρία μιας Περιπτώσεως
Ελληνική Χειρουργική 59: 695-698, 1987

26. Γεωργιάδης ΝΙ, Λινός ΔΑ.
Οι Όζοι του Θυρεοειδούς
Ιατρική 50: 575-580, 1986

27. Λινός ΔΑ., Διαμαντόπουλος Α, Κόνδη Α, Κούτσικος Δ, Αγορογιάννης Β
Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός Οφειλούμενος σε Μεγάλο Αδένωμα Ψηλαφητό σαν Όζος του Θυρεοειδούς. Περιγραφή Δύο Περιπτώσεων
Ελληνική Χειρουργική 58: 201-203, 1986

28. Παλγιμέζη Ν, Ασκητοπούλου Ε, Αντζάκα Χ, Λινός Δ.
Διεγχειρητική Μερική Αφαιμαξοματάγγιση σε Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία
Ελληνική Αναισθησιολογία 19: 309-313, 1985

29. Λινός ΔΑ.
Η Εκπαίδευση του Χειρουργού στις ΗΠΑ
Ελληνική Χειρουργική 57: 240-246, 1985

30. Λινός ΔΑ., Γεννατάς Κ, Σουβατζόγλου Α.
Μεταστατικό Ορμονοπαραγωγό Καρκίνωμα Φλοιού Επινεφριδίου: Ένα Χρόνο Αργότερα
Ελληνική Χειρουργική 57: 200-203, 1985

31. Λινός ΔΑ., Σχορετσανίτης Γ, Ανδρουλάκης Α.
Κύστις Χοληδόχου Πόρου
Ελληνική Χειρουργική 57: 109-112, 1985

32. Λινός ΔΑ., Δεληγιώργη-Πολίτου Ε, Σουβατζόγλου Α, Κυριάκος Γ, Μπούκης Μ, Κούτρας Δ.
Η Αντιμετώπιση του Θυρεοειδικού Όζου με Παρακέντηση και Βιοψία με Λεπτή Βελόνα: Η Εμπειρία μας επί 615 Περιπτώσεων
Ιατρική 45: 234-238, 1984

33. Λινός ΔΑ.
Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Πρωτοπαθούς Υπεραλδοστερονισμού (Σύνδρομο Conn)
Ιπποκράτης 1: 37-43, 1983

34. Λινός ΔΑ., Καρβούνη Ε, Γουλιάμος Α.
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Φαιοχρωμοκυτώματος
Ελληνική Χειρουργική 55: 202-205, 1983

35. Λινός ΔΑ.
Η Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Cushing
Ιατρική 44: 100-107, 1983

36. Λινός ΔΑ.
Φαιοχρωμοκύτομα. Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Ιατρική 43: 19-23 1983

37. Λινός ΔΑ.
Σύνδρομα Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας
Υγεία 1: 115-122, 1982

38. Λινός ΔΑ.
Οι Χειρουργοί που Τιμήθηκαν με το Βραβείο Nobel ή η Πρόκληση του Νέου Χειρουργού
Materia Medica Greca 10: 424-430, 1982

39. Λινός ΔΑ.
Πώς Ετοιμάζεται ένα Σωστό Μάθημα
Ιατρική 30: 597-605, 1976

40. Λινός ΔΑ.
Αυτομετάγγιση Αίματος κατά την Διάρκεια Χειρουργικών Επεμβάσεων
Minerva Medica Greca 3: 481-485, 1975
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών

American College of Surgeons (ACS)
Ο κ. Λινός είναι μέλος του ACS από το 1987. Από το 2013 έχει εκλεγεί Governor του American College of Surgeons – Greek Chapter. Επίσης, έχει τελέσει σε σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων Mέλος της International Committee και Πρόεδρος της International Scholar Selection Subcommittee (2011). Κύριος σκοπός τους, η λήψη αποφάσεων για την Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση των χειρουργών σε όλο τον κόσμο, όπως και η επιλογή διεθνών υποτρόφων αντίστοιχα.

International Association of Endocrine Surgeons (IAES)
Ο κ. Λινός είναι μέλος του International Society of Surgery (ISS/SIC) και του International Association of Endocrine Surgeons από το 1984. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας (IAES Executive), που αποτελείται από κορυφαίους Ευρωπαίους και Αμερικανούς Καθηγητές Χειρουργικής. Η σπουδαία συνεισφορά του τιμήθηκε με την εκλογή του ως Προέδρου της IAES την περίοδο 2015-2017.

Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES)
Η μεγαλύτερη χειρουργική εταιρεία Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής τον έχει εκλέξει από το 2005 ως Co-Director της International Liaison Committee και μέλος του International Relations Committee. Στην τελευταία λαμβάνονται αποφάσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε αναπτυσσόμενες χώρες της Νότιας Αμερικής, Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης για την εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική των τοπικών χειρουργών.

Société Internationale de Chirurgie

American Gastroenterological Association

American College of Gastroenterology

European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techniques (E.A.E.S.)

Society for Minimal Invasive Therapy

American Society of Abdominal Surgeons

American Association of University Professors

Pan-Pacific Surgical Association

The Priestley Society

Cleveland Surgical Society

European Society of Surgical Oncology

Societas Internationalis Universitaria Chirurgorum Colonis et Recti

European Academy Surgical Sciences

European Society of Endocrine Surgeons

Harvard Medical Alumni Association

Mayo Alumni Association

Turkish Association of Endocrine Surgeons

American Association of Endocrine Surgeons

International Surgical Group

American Association of Clinical Endocrinologists

American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)Μέλος Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Ελληνική Εταιρεία Πρώιμου Διαγνώσεως και Αντιμετώπισης του Καρκίνου του Μαστού

Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

Ελληνοαμερικανική Ιατρική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Τραύματος

Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών

Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών-Τμήμα Ελλάδος