Συνέντευξη του Καθηγητή κου Λινού στο health.in.gr

Ο καθ. κος Λινός στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld 2013
23 Σεπτεμβρίου 2013
Στην ετήσια εκδήλωση της Ελληνοαμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας και του Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως
17 Φεβρουαρίου 2014

health.in.gr, 03.10.2013

Στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και στον τρόπο που αυτές μπορούν να είναι προσιτές σε όλους αναφέρθηκε ο καθ. κος Λινός σε συνέντευξή του που φιλοξενήθηκε στο health.in.gr.

Ο καθ. κος Λινός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λαπαροσκοπική χειρουργική, της οποίας υπήρξε πρωτοπόρος στην Ελλάδα το 1991. Υπογράμμισε ότι, παρά τον αρχικό σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η μέθοδος λόγω αυξημένου κόστους, σήμερα γίνεται αποδεκτό ότι το τελικό κόστος, για τις περισσότερες εγχειρήσεις που γίνονται ενδοσκοπικά, είναι μικρότερο από εκείνο της «ανοικτής» κλασσικής χειρουργικής καθώς ο ασθενής παραμένει ελάχιστο χρόνο στο νοσοκομείο, επιστρέφει συντομότερα στην εργασία του και έχει λιγότερες επιπλοκές. Η εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων και η μείωση των επιπλοκών είναι, άλλωστε, οι παράμετροι που αποδεικνύουν ότι, ενώ τα κοινοτόμα μηχανήματα και υλικά έχουν υψηλό κόστος, γρήγορα γίνεται απόσβεση. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή, τόνισε ο καθ. κος Λινός, στην επιλογή των μηχανημάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται ώστε να είναι τα καλύτερα για τον ασθενή. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, ανέφερε, πρέπει να αναγνωρίζουν ποια καινοτόμος τεχνολογία είναι αποδεδειγμένα καλή για τον ασθενή και να καλύπτουν μόνο αυτή.

Απαντώντας, στη συνέχεια, στο καίριο ερώτημα, με ποιο κριτήριο επιλέγει ο ίδιος, ως διακεκριμένος χειρουργός, τη χειρουργική μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού, ο καθ. κος Λινός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο χειρουργός, και μάλιστα ο ακαδημαϊκός δάσκαλος, πρέπει να είναι και πρωτοπόρος στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών αλλά και αυστηρός κριτής κάθε νέας τεχνολογίας που δεν έχει αποδεδειγμένα ωφέλεια για τον ασθενή αλλά μόνο αυξημένο κόστος και όφελος για την εμπορική εταιρεία». Τόνισε, επίσης το ρόλο των επιστημονικών εταιρειών, ελληνικών και διεθνών, στη δημιουργία οδηγιών για την πραγματική σημασία της νέας τεχνολογίας στις επιμέρους χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και την ανάγκη για συνεργασίες και αντικειμενική αξιολόγηση κάθε νέας τεχνολογίας και τεχνικής, ώστε να προοδεύει η σύγχρονη χειρουργική.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη στο
http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231267719