Αρθρο του Καθηγητή κ. Λινού στο ΒΗΜΑ, «Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα και η ανάγκη για «καθαρές λύσεις