Αρθρο του Καθηγητή κ. Λινού στο περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ», «Ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία»