Αρθρο του Καθηγητή κ. Λινού στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Ιατρική εκπαίδευση: προβλήματα και εφικτές λύσεις»