Συμμετοχή του κυρίου Λινού σε 2 Διεθνή Συνέδρια στις ΗΠΑ και εκλογή του ως Πρόεδρο της υποεπιτροπής του American College of Surgeons για την επιλογή υποτρόφων

Συνεργασία του κυρίου Λινού για άρθρο της ιατρικής εφημερίδας “In Vitro” σχετικά τις χειρουργικές εξελίξεις.
1 Ιουνίου 2010
Συνεργασία του κυρίου Λινού για άρθρο του περιοδικού “VITA” σχετικά με χειρουργεία χωρίς ουλές
2 Νοεμβρίου 2010

Το 52ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Χειρουργικής Ομάδας  (International Surgical Group, ISG) πραγματοποιήθηκε στο Louisville, Kentucky, των ΗΠΑ από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 2η Οκτωβρίου, 2010. Ο Καθηγητής κύριος Λινός συμμετείχε στις επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες της ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Εταιρείας, ενώ ήταν και προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα «Ελάχιστα Επεμβατική Θυρεοειδεκτομή: Πολλά ψέματα-λίγες αλήθειες».  Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λινός παρουσίασε τις διαφορετικές τεχνικές της Ελάχιστα Επεμβατικής Θυρεοειδεκτομής που έχουν αναπτυχθεί, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, βασιζόμενος στη δική του πολυετή εμπειρία. Η Διεθνής Χειρουργική Ομάδα (ISG), αποτελείται από λαμπρούς επιστήμονες και διεθνώς καταξιωμένους χειρουργούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στην χειρουργική.

Στην συνέχεια, ο κ. Λινός ταξίδεψε στη Washington για να συμμετάσχει στο 96ο Ετήσιο Κλινικό Συνέδριο του Αμερικάνικου Κολεγίου Χειρουργών (American College of Surgeons, ACS), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως 7 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, και ως αναγνώριση της πολύτιμης δράσης του, ο Καθηγητής κ. Λινός εκλέχτηκε Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Επιλογής Υποτρόφων (Scholar Selection Subcommittee) του Αμερικάνικου Κολεγίου Χειρουργών (ACS) με στόχο να προσφέρει ακόμα περισσότερα στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων χειρουργών. Επιπλέον, ο κ. Λινός συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (International Relations Committee) και της Υποεπιτροπής Επιλογής Υποτρόφων (Scholar Selection Subcommittee) του Αμερικάνικου Κολεγίου Χειρουργών (ACS) των οποίων είναι ενεργό μέλος. Επίσης, συμμετείχε στις συναντήσεις των Επιτροπών Προγράμματος (Program Committee) και Διεθνών Υποθέσεων (Global Affairs Committee) του Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)  οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ετήσιου Κλινικού Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το American College of Surgeons μπορείτε να βρείτε στο   http://www.facs.org/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SAGES μπορείτε να βρείτε στο  http://www.sages.org/