Ο Καθηγητής κ. Λινός στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld

Ο Καθηγητής κ. Λινός στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος»
19 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Καθηγητής κ . Λινός και ο Μανώλης Μητσιάς συνομιλούν με τον Θ. Νιάρχο στο BHMAgazino
11 Οκτωβρίου 2016
Ο Καθηγητής κ. Λινός συμμετείχε στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld, το οποίο διοργάνωσε στις 20 & 21 Σεπτεμβρίου το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος στο ξενοδοχείο Intercontinental.
Κατά την διάρκεια του διημέρου έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις και προτάσεις αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής, την αποτελεσματική διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων κ.α.
Ο Καθηγητής κ. Λινός συμμετείχε στη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τις δυνατότητες ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάστηκαν οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τη δημιουργία ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης υψηλής απόδοσης. Ο Καθηγητής κ. Λινός αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του στην ανάγκη αξιολόγησης και αυστηρής εφαρμογής της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τη βασική εκπαίδευση στην ιατρική, στην εφαρμογή νόμου για τη συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και, με συγκεκριμένες προτάσεις, στην ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης ειδικότητας. Αναφέρθηκε επίσης σε απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις οικονομικές απολαβές των ιατρών και τον εναρμονισμό τους στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς και για την ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας με στόχο την καλύτερη νομική προστασία ιατρών και νοσηλευτών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: