Ο Καθηγητής κ. Λινός στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος»

Η εκστρατεία της G4 Alliance και το μήνυμα του Καθηγητή κ. Λινού
12 Ιουλίου 2016
Ο Καθηγητής κ. Λινός στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld
3 Οκτωβρίου 2016
Ο Καθηγητής κ. Λινός συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο για την Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος, με θέμα «Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος», στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2016 στη Σάμο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα κυριότερα αποτελέσματα από τη μελέτη ΙΚΑΡΙΑ, μελέτη που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου του Συνεδρίου, κ. Χ. Στεφανάδη.
Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ερευνητές, φιλόσοφοι και καθηγητές διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων (60 καθηγητές Α’ Βαθμίδας και Διευθυντές Κλινικών) προσέγγισαν το θέμα της Μακροζωίας και των παραγόντων που την ευνοούν, ο καθένας μέσα από το δικό του ερευνητικό και κλινικό έργο.
Ο Καθηγητής κ. Λινός αναφέρθηκε στην ομιλία του στη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, και ιδιαίτερα του θυρεοειδούς αδένα, που φαίνεται να αποτελεί έναν από τους κύριους ρυθμιστικούς παράγοντες ευόδωσης της μακροζωίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ