Ο κ. Λινός στην K-life της Καθημερινής για τη καλύτερη ποιότητα της ιατρικής