Ο κ. Λινός στην K-life της Καθημερινής για την άσκηση και τη θρησκεία μας