Ο κ. Λινός στην K-life της Καθημερινής για τις συνήθειες που μας οδηγούν στους ιατρούς