Η εκστρατεία της G4 Alliance και το μήνυμα του Καθηγητή κ. Λινού

Ο Καθηγητής κ. Λινός στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ για το Brexit και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6 Ιουλίου 2016
Ο Καθηγητής κ. Λινός στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος»
19 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Καθηγητής κ. Λινός, συμμετέχει στην εκστρατεία της G4 Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία για τη Χειρουργική, τη Μαιευτική, το Τραύμα και την Αναισθησία) για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χειρουργική φροντίδα σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη.

Δείτε το μήνυμα – δέσμευση του Καθ. κ. Λινού στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.theg4alliance.org/icommit2surgery-gallery