Δημοσίευση Άρθρου στο Έγκριτο Επιστημονικό Περιοδικό Cancer Causes and Control

11ο Διεθνές Συνέδριο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας (MEN)
3 Οκτωβρίου 2008
94ο Ετήσιο Κλινικό Συνέδριο του American College of Surgeons
20 Οκτωβρίου 2008
Στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Cancer Causes and Control, δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 το άρθρο Anthropometric characteristics and mammographic parenchymal patterns in post-menopausal women: a population-based study in Northern Greece. Ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Λινός ήταν ανάμεσα στους συγγραφείς της μελέτης.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει πώς διάφοροι ανθρωπομετρικοί παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαστογραφιών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, λαμβάνοντας υπόψη αναπαραγωγικές διαφορές.

http://www.springerlink.com/content/804301486w38144v/